Žádost o rezervaci

Pro přímé rezervace nebo další informace doporučujeme našim zákazníkům kontaktovat kancelář, která je k dispozici denně na čísle 0734/640289 od 8:30 do 21:00.

Vypln základní údaje pro odeslání tvé žádosti o rezervaci a bude Ti co nejdříve odpovězeno. Jakmile je potvrzená Tvá rezervace vytiskni ji a pošli na fax číslo +39.0734.641337.

Vytiskni formulář o rezervaci ve formátu PDF nebo ve formátu DOC

Fields marked with an * are required
Důkladně si přečti

Ubytování je k dispozici v den příjezdu ve 13.00hod.a v den odjezdu musí být předáno do 21.00hod.V případě zpoždění,které je nutno telefonicky ohlásit, Vám bude ubytování drženo do následujícího dne do 21.00hod.Pokud tak nebude provedeno, máme právo ubytování pronajmout dalším klientům bez navrácení zálohy.
V případě Vašeho zpoždění, nebo předčasného odjezdu je vždy žádána položka za celé Vaše rezervované období.

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy, fornisce il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy, fornisce il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa per scopi promozionali e commerciali.